废弃号一路前行

彝怎么读(盠方彝怎么读)

拼音标注《百家姓》

zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng

赵 钱 孙 李 , 周 吴 郑 王 。

féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng

冯 陈 褚 卫 , 蒋 沈 韩 杨 。

zhū qín yoú xǔ hé lǚ shī zhāng

朱 秦 尤 许 , 何 吕 施 张 。(龙)

kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng

孔 曹 严 华 , 金 魏 陶 姜 。

qī xiè zōu yù bǎi shuǐ dòu zhāng

戚 谢 邹 喻 , 柏 水 窦 章 。

yún sū pān gě xī fàn péng Láng

云 苏 潘 葛 , 奚 范 彭 郎 。

lǔ wéi chāng mǎ miáo fèng huā fāng

鲁 韦 昌 马 , 苗 凤 花 方 。

yú rén yuán liǔ fēng bào shǐ táng

俞 任 袁 柳 , 酆 鲍 史 唐 。

fèi Lián cén xuē léi hè ní tāng

费 廉 岑 薛 , 雷 贺 倪 汤 。

téng yīn Luó bì hǎo wū ān cháng

滕 殷 罗 毕 , 郝 邬 安 常 。

yuè yú shí fù pí biàn qí kāng

乐 于 时 傅 , 皮 卞 齐 康 。

wǔ yú yuán bǔ gù mèng píng huáng

伍 余 元 卜 , 顾 孟 平 黄 。(朴)

hé mù xiāo yǐn yáo shào zhàn wāng

和 穆 萧 尹 , 姚 邵 湛 汪 。(伊、谌)

qí máo yǔ dí mǐ bèi míng zāng

祁 毛 禹 狄 , 米 贝 明 臧 。

jì fú chéng dài tán sòng máo páng

计 伏 成 戴 , 谈 宋 茅 庞 。

xióng jǐ shū qū xiàng zhù dǒng liáng

熊 纪 舒 屈 , 项 祝 董 梁 。

dù ruǎn Lán mǐn xí jì má qiáng

杜 阮 蓝 闵 , 席 季 麻 强 。

jiǎ lù lóu wēi jiāng tóng yán guō

贾 路 娄 危 , 江 童 颜 郭 。

méi shèng Lín diāo zhōng xú qiū luò

梅 盛 林 刁 , 钟 徐 邱 骆 。

gāo xià cài tián fán hú líng huò

高 夏 蔡 田 , 樊 胡 凌 霍 。

yú wàn zhī kē zǎn guǎn lú mò

虞 万 支 柯 , 昝 管 卢 莫 。

jīng fáng qiú miào gān xiè yīng zōng

经 房 裘 缪 , 干 解 应 宗 。

dīng xuān bēn dèng yù shàn háng hóng

丁 宣 贲 邓 , 郁 单 杭 洪 。

bāo zhū zuǒ shí cuī jí niǔ gōng

包 诸 左 石 , 崔 吉 钮 龚 。

chéng jī xíng huá péi lù róng wēng

程 嵇 邢 滑 , 裴 陆 荣 翁 。

xún yáng yú huì zhēn qū jiā fēng

荀 羊 於 惠 , 甄 曲 家 封 。

ruì yì chǔ jìn jí bǐng mí sōng

芮 羿 储 靳 , 汲 邴 糜 松 。

jǐng duàn fù wū wū jiāo bā gōng

井 段 富 巫 , 乌 焦 巴 弓 。

mù kuí/wěi shān gǔ chē hóu fú péng

牧 隗 山 谷 , 车 侯 宓 蓬 。(候)

quán xī bān yǎng qiū zhòng yī gōng

全 郗 班 仰 , 秋 仲 伊 宫 。

nìng qiú luán bào gān tǒu lì róng

宁 仇 栾 暴 , 甘 钭 厉 戎 。

zǔ wǔ fú liú jǐng zhān shù lóng

祖 武 符 刘 , 景 詹 束 龙 。

yè xìng sī sháo gào lí jì bó

叶 幸 司 韶 , 郜 黎 蓟 薄 。

Yìn sù bái huái pú tái cóng è

印 宿 白 怀 , 蒲 邰 从 鄂 。

suǒ xián jí lài zhuó lìn tú méng

索 咸 籍 赖 , 卓 蔺 屠 蒙 。

chí qiáo yīn yù xū nài/néng cāng shuāng

池 乔 阴 鬱 , 胥 能 苍 双 。

wén shēn dǎng zhái tán gòng láo páng

闻 莘 党 翟 , 谭 贡 劳 逄 。

jī shēn fú dǔ rǎn zǎi lì yōng

姬 申 扶 堵 , 冉 宰 郦 雍 。

xì qú sāng guì pú niú shòu tōng

卻 璩 桑 桂 , 濮 牛 寿 通 。

biān hù yān jì jiá pǔ shàng nóng

边 扈 燕 冀 , 郏 浦 尚 农 。

wēn bié zhuāng yàn chái qú yán chōng

温 别 庄 晏 , 柴 瞿 阎 充 。

mù lián rú xí huàn ài yú róng

慕 连 茹 习 , 宦 艾 鱼 容 。

xiàng gǔ yì shèn gē liào yǔ zhōng

向 古 易 慎 , 戈 廖 庾 终 。

jì jū héng bù dū gěng mǎn hóng

暨 居 衡 步 , 都 耿 满 弘 。

kuāng guó wén kòu guǎng lù quē dōng

匡 国 文 寇 , 广 禄 阙 东 。

ōu shū wò lì yù yuè kuí lóng

欧 殳 沃 利 , 蔚 越 夔 隆 。

shī gǒng shè niè cháo gōu áo róng

师 巩 厍 聂 , 晁 勾 敖 融 。

lěng zī xīn kàn nā/nuó jiǎn ráo kōng

冷 訾 辛 阚 , 那 简 饶 空 。

zēng wú shā niè yǎng jū xū fēng

曾 毋 沙 乜 , 养 鞠 须 丰 。

cháo guān kuǎi xiāng zhā hòu jīng hóng

巢 关 蒯 相 , 查 后 荆 红 。

Yóu zhú quán lù gě/gài yì huán gōng

游 竺 权 逯 , 盖 益 桓 公 。

mò qí sīmǎ shàng guān ōu yáng

万俟 司马 , 上官 欧阳 。

xià hóu zhū gě wén rén dōng fāng

夏侯 诸葛 , 闻人 东方 。

hè lián huáng fǔ yù chí gōng yáng

赫连 皇甫 , 尉迟 公羊 。

tán tái gōng yě zōng zhèng pú yáng

澹台 公冶 , 宗政 濮阳 。

chún yú chán yú tài shū shēn tú

淳于 单于 , 太叔 申屠 。

gōng sūn zhòng sūn xuān yuán líng hú

公孙 仲孙 , 轩辕 令狐 。

zhōng lí yǔ wén zhǎng sūn mù róng

钟离 宇文 , 长孙 慕容 。

xiān yú lǘ qiū sī tú sī kōng

鲜于 闾丘 , 司徒 司空 。

qí guān sī kòu zhǎng dū zǐ jū

丌官 司寇 , 仉督 子车 。

zhuān sūn duān mù wū mǎ gōng xī

颛孙 端木 , 巫马 公西 。

qī diāo yuè zhèng rǎng sì gōng liáng

漆雕 乐正 , 壤驷 公良 。

tuò bá jiá gǔ zǎi fǔ gǔ liáng

拓跋 夹谷 , 宰父 谷梁 。

jìn chǔ yán fǎ rǔ yān tú qīn

晋楚 闫法 , 汝鄢 涂钦 。

duàn gān bǎi lǐ dōng guō nán mén

段干 百里 , 东郭 南门 。

hū yán guī hǎi yáng shé wēi shēng

呼延 归海 , 羊舌 微生 。

yuè shuài gōu kàng kuàng hòu yǒu qín

岳帅 缑亢 , 况郈 有琴 。

liáng qiū zuǒ qiū dōng mén xī mén

梁丘 左丘 , 东门 西门 。

Shāng móu shé nài bó shǎng nán gōng

商牟 佘佴 , 伯赏 南宫 。

mò hǎ qiáo dá nián ài yáng tóng

墨哈 谯笪 , 年爱 阳佟 。

dì wǔ yán fú

第五 言福 , 百 家 姓 终 。

你姓什么?其实“姓”自秦汉以后把本来分开的“姓”和“氏”合为一体了。姓氏能体现人的血脉传承。

古人有姓,是一个大部落的共有“姓”,而随着部落分支的移动变迁,姓下面产生不同的“氏”。有时候父子两个就会有不同的氏。比如:姜太公姓姜,叫姜尚。他的氏是吕,所以也叫吕尚。后来他有一个孙子因为功劳大被王封邑在“高”这个地方,他孙子的儿子为了纪念父亲,改自家的氏为高。

古人姓氏名字有点复杂,了解一下对学习古文化有帮助。古人有姓有氏,虽然后来姓氏合一,但追溯源头就能发现祖先到子孙的发展过程。古人有姓,小时候有乳名,长大了有名,有字,可能还有外号、自号(因为名字是父辈起的,不敢改,就自己弄一个号),有的人死了还有皇帝给的谥号,也有私自给去世的人谥号的。比如宋朝大学问家范仲淹:姓姬(黄帝部落的姓),在周朝为唐杜氏,后代做官,以官名定氏为士,再后来后代有人在晋国做官,封地在范邑,后代又改氏为范了。范仲淹,姓范,名仲淹,字希文。范仲淹幼年丧父,母亲改嫁长山朱氏,曾更名为朱说。去世后皇帝赐谥号“文正”。所以,范仲淹是范希文,也是范文正公。所以,古人介绍范仲淹可能会这样说:范文正公仲淹字希文……古代皇帝的谥号更可怕,比如乾隆:乾隆是年号,他名叫爱新觉罗·弘历,死后谥号“法天隆运至诚先觉体元立极敷文奋武孝慈神圣纯皇帝”,庙号高宗。

古代还有家谱,现在有些人家还有,并一直遵循家谱字辈起名字。比如号称天下第一家族谱的孔氏字辈,前边的不讲,从六十五代开始:希(士)、言(伯)、公(文)、彦(朝)、承(永)、宏(以)、闻(质)、贞(用)、尚(之)、衍(茂)。清乾隆五年(公元1740年)二月十七日定十字(自六十六代至七十五代): 兴(起)、毓(钟)、传(振)、继(体)、 广(京)、昭(显)、宪(法)、庆(泽)、 繁(羽)、祥(瑞)。清道光十九年(公元1839年)定十字(自七十六代至八十五代):令、德、维、垂、佑,钦、绍、念、显、扬。   后来,孔子七十六代孙衍圣公孔令贻,报当时的北洋政府批准,又续了二十字:   建、道、敦、安、定,懋、修、肇、彝、常,裕、文、焕、景、瑞,永、锡、世、绪、昌。这二十个字,定下了孔子第八十六代孙至一百零五代孙的行辈。

中国的姓氏可不止这500个,中国人见于文献的姓氏有5662个,其中单姓3484个,复姓2032个,三字姓146个。有些姓氏很有趣,不妨看看。

以动物为姓氏的:马、牛、猪、龙、虎、鹿、熊、鸭、鸽、羔、羊、鲍。还有狗氏,汉朝有名人狗未央。西晋还有一个人叫狗剑。汉朝还有姓豚的,叫豚少公。后秦姚苌的皇后姓蛇。明朝还有姓鸡,叫鸡时。西汉功臣平东将军蛾青,为春秋晋大夫蛾析之后。蚁姓,我大学同学就有一个,叫蚁文钊。

以植物为姓氏的:李、杨、柳、桑、林、梅、叶、兰、根、枝、花、果、柴、草、麦、麻、稻、桃、桂、松、柏、谷、粟、枣、茶。

以方位做姓氏的:上、左、右、后、东、东方、西、西方、南、北、中。

更神奇的你知道吗?一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万、亿、兆,都是姓。第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八,都是姓。

你还知道哪些有趣的姓氏呢?

赞(0)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 xiaokang360@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章名称:《彝怎么读(盠方彝怎么读)》
分享到: 更多 (0)

废弃号一路前行

联系我们联系我们